Імпортування анкетних даних студентів з зовнішніх файлів

Програма передбачає можливість імпортування даних з файлів таких типів:

- з текстових файлів (*.txt);

- з файлів формату MS Excel (*.xls).

При цьому обов`язково мають бути виконані такі умови:

1) у одному окремому файлі повинні міститись анкетні дані всіх студентів однієї академічної групи;

2) дані для одного студента мають надаватись у файлі окремим рядком;

3) перелік та порядок слідування даних (строкових та числових констант) для студента у рядку (у файлі) повинен однозначно відповідати переліку та порядку слідування даних, описаних у попередньо створеному шаблоні;

4) якщо дані подаються у текстовому форматі - строкові та числові константи мають бути розділені певним розділяючим символом. Таким символом може бути якись спеціальний знак, що використовується рідко;

5) якщо дані подаються у форматі MS Excel - вони мають починатись з першого рядка та першої колонки таблиці (таблиця з строковими та числовими константами не повинен містити заголовка).

6) множина варіантів певної строкової константи у файлі, яка у базі даних для відповідного поля може мати обмежену кількість можливих значень, не повинна відрізнятись від такої множини допустимих значень (у описі шаблону ця множина перераховується в прямих дужках [] через крапку з комою). Наприклад, константа, що подає стать студента, може приймати одне з двох значень - “Чол” та “Жін”, оскільки у описі шаблону задана множина можливих значень [Чол;Жін;];

7) дати у файлі мають бути подані у форматі “ДД.ММ.РРРР”.

8) група, для якої імпортуються дані щодо студентів, у Програмі попередньо не повинна містити жодного студента.

Імпортування даних може здійснюватись як на основі базового шаблону формату файлу імпорту (з назвою “Повний”, містить всі поля анкетних даних), так і на основі шаблону, що попередньо створюється користувачем. У останньому випадку шаблон може містити лише підмножину окремих полів, що маєть заданих користувачем порядок слідування.

Для імпортування даних щодо студентів певної групи необхідно вибрати потрібну групу (без студентів) та викликати дію "Імпортувати дані студентів групи". Після цього на екрані з’являється вікно, в якому слід вибрати потрібний шаблон (або попередньо створити шаблон, натиснувши відповідну кнопку), натиснути кнопку “Продовжити”, знайти та вибрати потрібний файл з даними.

Перейти до початку