Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інсталяція пакету програм "Деканат"
(інсталяція, після завантаження слід запустити new_instd34.exe).
Під час першого запуску введіть адресу сервера: для зовнішні мережі 31.148.23.94
ПС-Кафедра (розподіл навантаження)
(інсталяція, після завантаження слід запустити setup-PS_Kafedra.exe).
Під час першого запуску введіть адресу сервера: для зовнішні мережі 31.148.23.94